UmeLogo UmeLogo
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Unió Muntanyenca Eramprunyà

Normativa del repte dels 41 cims

 • L'inici de l'activitat és el dia 21 de desembre de 2020; només seran vàlides les ascensions efectuades amb posterioritat a aquesta data.
 • El termini finalitzarà el 21 de desembre del 2023, any de celebració del 60 aniversari de l'entitat.
 • Hi poden participar totes les persones que siguin sòcies de la Unió Muntanyenca Eramprunyà UME), no importa l'edat.
 • Poden participar de forma autònoma, pel seu compte, o en excursions col·lectives regulades per la UME
 • Es tracta d'un repte simbòlic; però s'establirà una classificació per nom dels cims assolits per a incentivar l'activitat
 • Per obtenir el reconeixement d'una ascensió
  • s'ha d'haver realitzat entre el dia 21 de desembre de 2020 i el 21 de desembre de 2023
  • el cim assolit ha d'estar a la llista de sostres comarcals de la UME
  • s'haurà d'assolir per qualsevol dels seus vessants. S'entén que, com a excursionistes, no es farà ús de cap tipus de mitjà mecànic per assolir un cim
  • cal fer-se una fotografia dalt del cim amb roba o peces identificatives de la nostra entitat. La foto pot ser individual o de grup. A la foto s'ha de reconèixer la persona (o persones) i el cim. Si el cim no te cap senyal d'identitat, s'ha d'intentar que hi hagi un horitzó recognoscible.
  • si l'ascensió s'ha realitzat de forma autònoma, cal enviar la fotografia amb el nom del participant i la data d'ascensió a un dels administradors del grup de WhatsApp creat per a tal fi, en un missatge per privat.
  • la validació del cim serà efectiva quan es publiqui la fotografia en el grup de WhatsApp
 • El reconeixement dels sostres assolits no es perdrà, encara que es deixi de ser membre de l'entitat
 • No hi ha un mínim de cims a fer en un any, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de cims assolits per dia.
 • Durant el transcurs de l'activitat, l'any 2022, es generarà una peça esportiva identificativa del projecte a tots els participants que hagin realitzat un mínim de 10 sostres comarcals en sortides col·lectives regulades per l'entitat.
 • Durant el transcurs de l'activitat es generarà un concurs fotogràfic per any, 2022 i 2023, on s'exposaran les obres presentades aquell any, amb la temàtica dels cims comarcals. El concurs serà premiat.
 • El 21 de desembre de 2023 s'efectuarà una festa de tancament del projecte i es premiaran diferents aspectes del mateix. Els premis, encara per concretar, s'establiran de conformitat amb la Junta Directiva de la UME.
 • A qui aconsegueixi assolir el repte, se li farà un obsequi pel 60 aniversari de l'entitat.
 • Amb participants del projecte es formarà una comissió per a triar, dissenyar i preparar la peça esportiva, el concurs fotogràfic i la festa del tancament del projecte. Així com la creació dels articles per al Butlletí de la UME.